Изживяване с облачен клипборд Въведено в актуализацията на Windows 10 октомври 2018 г

Ново изживяване на клипборда, захранвано от облак, Въведено в актуализацията на Windows 10 октомври 2018 г., Нека да разгледаме новото изживяване на клипборда и как да активирате синхронизирането на клипборда между устройства