Поправете кода за спиране на критичния процес 0x000000EF в Windows 10

Critical Process Died Проверка за грешка 0x000000EF показва, че критичен системен процес е спрял, или Windows не може да се справи със задачата, Ето как да коригирате тази BSOD грешка

Коригиране на лоша информация за конфигурацията на системата (0x00000074) BSOD в Windows 10

Ако имате проблем със зареждането на Windows 10 или системата ви е заседнала в цикъл за рестартиране, показващ грешка в синия екран на смъртта (BSOD) BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO, приложете изброените тук решения.

Коригиране на Windows 10 Недостъпно устройство за зареждане BSOD, Проверка на грешки 0x7B

Получаване на недостъпно устройство за зареждане BSOD грешка при стартиране? Поради тази грешка в син екран Windows често се рестартира и не успява да се стартира нормално? По принцип тази грешка ( INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) Проверка на грешки 0x0000007B показва, че ОС е загубила достъп до системните данни или дялове за зареждане по време на стартирането.